Analizatori Mleka

Garantujemo inovativna i prilagođene rešenja za postizanje
najvišeg nivoa kvaliteta hrane
Analizatori Mleka

                 

Opis proizvoda

Nudimo 4 vrste analizatora mleka:

  • Milkana Superior Plus
  • Milkana Express Plus
  • Milkana Multi - Test Air
  • Milkana Somatic Scan

© MTM Solutions. Sva prava zaštićena